SSB Liga 8/2022

Odjeto z Holého vrchu na KX2 a Windomku. O co lépe to poslouchalo, o to hůře to vysílalo. Po nočním dešti anténa vykazovala PSV > 3. Tuner v rádiu to nějak doladil, ale slyšet jsem byl špatně. Na spoustu stanic jsem se nedovolal vůbec.

Výsledek: 26 QSO x 25 okresů = 650 bodů