Memoriál OK1WC - 220620

Bouřka 5km od QTH produkovala QRN až S9+30dB. Během závodu se postupně vzdalovala. Jako bývalý rychlotelegrafista skutečně nemám problém s rychlostí 40WPM. Přesněji, nemám problém za normálních okolností. Někteří supermani by se měli zamyslet, zda je efektivní za těchto podmínek dávat 40WPM. A i když si protistanice nechá několikrát opakovat číslo spojení, tak nezpomalí a nezpomalí.

Deklarovaný výsledek: 50 QSO