SSB Liga 03/2020

Před závodem problém s deníkem N1MM Logger+. Okno pro konfiguraci deníku překrývalo okno pro výběr datumu a času. Před aktualizací N1MM to nedělalo. Nakonec jsem to nějak přetlačil, ale takovou chybu naprosto nechápu. Na začátku závodu nešlo najít volný kmitočet. Probíhající ARRL SSB Contest a kroužky polských stanic, klábosících v závodním segmentu (hlavně SP a DL národní sport) ucpaly celé pásmo. S postupem času to pak bylo lepší, a ke konci závodu už nebyl problém najít kmitočet na výzvu. Naslyšenou v I.Subregional Contestu pod klubovou call OL2J.

Výsledek: 138 QSO x 83 okresů = 11454 deklarovaných bodů *** Ročník 2020 ***