Nedělní závod NZ145

Dnešní závod již doplatil na zimní podmínky šíření, kdy po západu slunce klesá kritický kmitočet pod 3MHz a místní spojení se dělají velice těžko. Proto se od příštího kola mění čas začátku NZ na 15:00 UTC.

Výsledek: 20 QSO