SSB Liga 04/2019

Podmínky jako na houpačce. Během jednoho QSO šel signál protistanice klidně z S9+10dB na S3.

Deklarovaný výsledek: 131 QSO x 79 okresů = 10349 bodů  *** Ročník 2019