Nedělní závod NZ095

Jako pileup stanice jsem moc práce neměl. Málo účastníků a divné podmínky šíření.

Výsledek: 53 QSO