KV Provozní aktiv 03/2018

Hned na začátku závodu, když jsem se nahnul pro hrnek čaje, abych se napil, a na kmitočtu bylo asi 10 vteřin ticho, tak tam hned vlezly dvě stanice. Bez "QRL?".

Výsledek: 65 QSO