KV Provozní aktiv 02/2018

Před závodem jsem se dozvěděl o konci expedice 3Y0Z a tak jsem se během závodu více soustředil na DX zpravodajství, než na závod samotný.

Výsledek: 56 QSO