SSB Liga 2/2018

Překvapila mně nízká úroveň rušení na pásmu. Závod jsem považoval za úspěšně odjetý do chvíle, než jsem se podíval na výsledkovou listinu. Potěší aspoň nulová chybovost.

Výsledek: 133 QSO x 81 okresů = 10773 bodů  *** Ročník 2018