OM Aktivita 04/2022

Podmínky šíření byly dobré, přesto jsem se špatně dovolával, pokud volalo více stanic.

Deklarovaný výsledek: 51 x 24 = 1224   *** Ročník 2022 ***