Nedělní závod NZ 256

V osmé minutě závodu 19 QSO. Pak jsem se přestal dovolávat, přišlo několik minut bez QSO. Druhá etapa už byla jen průměrná.

Výsledek: 44 QSO