KV Provozní aktiv 12/2021

Jak už jsem psal, KVPA získal rozdělením na dvě etapy na atraktivitě, ale pravidelná účast v něm je nemožná, protože se každou chvíli kryje s jinou aktivitou (např. s VKV závody s OL2J). Dnešní účast jsem si užil, byť jsem druhou etapu téměř celou strávil vyhledáváním. Výsledky budou zřejmě dost ovlivněné tím, kdo dělal QSO se stanicemi závodícími v PCC závodě (často mimo kmitočtový segment KVPA), zda to pořadatel (resp. vyhodnocovací software) uzná.

KVPA WEB