Nedělní závod NZ 191

Pileup stanice. Přes 70 QSO za půl hodiny potěší, ale rezervy tam jsou...

Výsledek: 72 QSO