Memoriál OK1WC - 200803

Vysoká úroveň atmosférického rušení, spolu s místním rušením zhoršila poslech vzdálenějších stanic, takže jsem některé předávané kódy jen tušil.

Výsledek: 74 QSO